# محصول

چگونه کلمات را انتخاب کنیم؟

بلبـل عـرشـنـد سـخـن پـروران                 بـاز چه مانـنـد بـه آن دیگـران پـردۀ رازی که سخن پروریست               سـایـۀ از پـردۀ پیغـمـبـریسـت   همواره انتخاب کلماتی درست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید