کار آفرین کیست ؟ و ویژگی های آن چیست؟

شویتنر یکی از پیشگامان کار آفرینی، این افراد را به عنوان چرخ دنده ی اقتصاد میداند و بر این باور است که این افراد باید از قدرت خلاقیت فردی بالایی برخوردار باشند و با تمرین روحیه کاری خود را افزایش دهند تا بتوانند کالایی جدید را با روشی نوین تولید و در بازار اراعه دهند و باعث رشد اقتصاد جامعه بشوند.آنان اکثرا داری توانایی تحمل ریسک مالی  بالا را دارند چون نیازهایی همچون موفقیت، کسب درآمد و ثروت و شهرت در آنها به عنوان یک هدف دیده می شود. یکی از مهمترین ویژگی یک کار آفرین این است که بتواند افرادی را زیر پوشش خود قرار دهد و از آنها  حمایت کنند، پس هر کس که توانست با ایده ای جدید کسب کاری را تولید کند به دیدگاه  اقتصادی کارمندان برای پیشرفت و توسعه  احتیاج دارد. و با تلفیق دیدگاه های خود شرکت را به رشد و بالندگی برساند.

کارمندان حافظ آن چیزی هستند که باعث رشد شرکت میشود در عین حال کار آفرینان را به پرسش میکشند و مساعل گوناگونی از گذشته تا اکنون مطرح میکنند تا بتوانند از کمیت بالای کار مطمن شوند.

/ 0 نظر / 17 بازدید