تفاوت کسب کار اینترنتی با تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک با وبسایت

تجارت الکترونیکی بخشی از کسب و کار اینترنتی است. کسب و کار اینترنتی به تمامی فعالیت های اینترنتی مانند یک دادگاه اینترنتی و هرگونه فعالیت مشابه که در نهایت یک گردش مالی دارد می توان گفت.

 کسب و کار اینترنتی بسیار فراتر از تجارت الکترونیک است و میتواند آن را دربر بگیرد. در واقع تجارت الکترونیک فقط به خرید و فروش اینترنتی محدود می شود و اینجاست که کار طراحان وب سایت، تاجران و مبلغان دنیای مجازی آغاز میشود.

یک سایت اینترنتی، تنها برای فروش محصول یا خدمات بە کار نمی رود، بلکه می تواند نقشها و کارکردهای مختلفی داشته باشد. به طور مثال اگر محصول خاص و منحصر بە فرد ما در دیگر نقاط دنیا وجود نداشته باشد، می توانیم با معرفی آن محصول در سایت خود، دیگران را از وجود آن مطلع کنیم و از این طریق بە اهداف خود دست پیدا کنیم.

/ 0 نظر / 85 بازدید