خلاقیت

ذهن خلاق

برای شروع هر کاری بعد از توکل به خدا باید ابعاد و جوانب کار را
سنجید. هر چه اطلاعات و دانش ما بیشتر باشد. احتمال موفقیت و پیروزی ما
بیشتر میشود.
جالب این است که در این مسیر نیازی به بهره هوشی بالا و IQ نیست بلکه
استفاده از داشته ها و داده ها موثرترند.
اگر ما این توانایی را داشته باشیم و ذهنمان را طوری تربیت کنیم که
برای هر سوال به دنبال چند جواب از راه ها و دیدهای مختلف بگردد. هم
جوابهای متفاوتی بدست میاید و هم بهترین جواب را خواهیم داشت.
برای این کار کافیست که ذهن را رها کنیم تا در راستای هدف جستجو کند.
در این کار که نوعی تفکر خلاق است چندین ایده با هم آمیخته میشود و نتایج
جالبی بدست میآید.
افراد خلاق با انگیزه بالا و بدون در نظر گرفتن حرف مردم با تلاش فراوان
و گاه خستگی ناپذیر فقط به هدف خود فکر میکنند و به راه خود ادامه
میدهند. اینگونه افراد تجارب دیگران را خیلی قبول ندارند و اکثرآ بدنبال
تجارب جدید هستند. آنها تازگی و کشف راههای جدید برایشان جالب تر از
ادامه راه دیگران است و در این کار لذت زیادی میبرند. به شکست کمتر فکر
میکنند و از آن واهمه ندارند.

/ 0 نظر / 38 بازدید