چگونه در بین آقایون اعتماد به نفس خود را حفظ کنیم؟ (ویژه بانوان)

 

 

با اعتماد به نفس بودن در جمع مردان چیزیست که هر دختری با آن به مشکل برمیخورد. به ویژه، وقتی صحبت از آن گروه از ایشان که فردی به خصوص، جذاب برای شما در آن حضور دارد، باشد. اما، آیا شما این واقعیت کوچک مبنی بر اینکه مرد جماعت از دختران با اعتماد به نفس بالا خوششان میاید، را میدانید؟ داشتن اعتماد به نفس فقط رابطه چشمی درحال صحبت کردن یا خود را باهوش نشان دادن به دنیا نیست. مطمئن بودن شما باید در تمام شخصیت، چگونگی لباس پوشیدن، چگونگی قدم زدن و چگونگی آغاز مکالمه شما بازتاب کند.

در اینجا نکاتی هستند به شما در دفعه بعدی که با یک چنین وضعیتی مواجه شدید، کمک میکند تا در جمع آقایان اعتماد به نفس بیشتری از خود نشان دهید.

هنگامیکه در جمع آقایان هستید، اولین چیزی که باید به آن توجه کنید، حالت و چگونگی قدم زدن شماست. سرتان را پایین نگه ندارید. مستقیم راه بروید و سر خود را بالا نگهدارید. قدمهای کوچک بردارید و دستپاچه نشوید. اگر بسیار سریع راه بروید، این نشان میدهد که شما میخواهد از میان آنها هر چه سریعتر رد شوید. قدمهای کوچک و نجیب که نه خیلی ضمخت باشد نه آرام. با فمنیسمی همراه با بی باکی قدم بردارید.

اگر در جمعی از آقایان می نشید، خود شما گفتگو را آغاز کنید. از آنها درباره علایقشان بپرسید و به هریک از آنها فرصت پاسخ دادن را بدهید. هر چه بیشتر در مورد فعالیت های دوست داشتنی آنها ساکت نمانید و راجع به آنها نظریاتتان را بدهید، بیشتر با اعتماد به نفس به چشم میایید. دنبال موضوعاتی بروید که  برای آقایان جذاب هستند. در مورد آخرین بازی فوتبال، بستکبال، بیس بال و یا هرچیزی بزنید، اما اجازه دهید آنها متوجه شوند که شما از وقایع مطلع هستید. اگر آنها سعی کردند برای شما چیز جدیدی را تعریف کنند، به روشی مثبت بشنوید و پاسخ دهید.

خوب لباس بپوشید. بیشترین بخش اعتماد به نفس از طریق لباس پوشیدن انعکاس میابد. از داشتن لباسی مناسب موقعیتی که میخواهید که در آن قرار گیرید، مطمئن شوید. همچنین، از آرایش سنگین استفاده نکنید و آن را در حد ملیح و ظریف نگهدارید. جواهرات و کفشتان را با دقت انتخاب کنید، در اینصورت آَنها با لباستان تطبیق دارند و شما نیز میتوانید براحتی با آن کفش قدم بردارید. یک خانم خوش پوش که ظریفانه خود را در هر لباسی به دوش میکشد، برای مرکز توجه بودن آماده است.

اعتماد به نفس داشتن تنها چگونگی مدیریت موقرانه صحبت کردن و بیان سریع اندیشه هایتان است. پس، دفعه بعدی که در جمع آقایان قرار  گرفتید، عصبی نشوید و در عوض خود را نسبت به آنچه در موردش صحبت میکنید مطمئن نگهدارید، نگرشی داشته باشید و آن را جایگاه صحیح قرار دهید.

/ 0 نظر / 19 بازدید