اهمیت کسب وکار در اسلام

کلمه کار، معنی جداگانه ای نسبت به زندگی روزمره داشته و دارد، افراد با  انجام کار از ابتدای بشریت  توانسته اند زندگی خود را گذرانده و پیشرفت کنند.

در دنیای اسلام، کار در اقتصاد بسیار تاثیرگذار است:

اسلام برای کارهای تولیدی مانند دامداری، کشاورزی و از همه مهم تر کسب و کار تجارت که در گذشته بازرگانی و با پیشرفت ارتباطات و رسیدن به عصر حاضر می توان به همان کسب و کار اینترنتی اشاره کرد، اهمیت زیادی قاءل بوده و هست.

امام علی  مردمانی که  آب و زمینی داشته باشند و بتوانند فقر را ریشه کن کنند ودر این کار کوتاهی کنند نفرین کرده است (من وجدمأ اوکنرا با ثم افتقرفا بعده الله )

با توجه به آیات و روایاتی که در زمینه کسب و درآمد حلال و مشروع آمده است، می توان چنین بیان کرد که مال و ثروت نه تنها خوب است، بلکه هر مسلمان آگاه وظیفه دارد در کسب و تحصیل آن تلاش کند و خود و جامعه اش را در رشد اقتصادی یاری رساند. نظام اقتصادی اسلام هم که توجه به سعادت انسان را هدف اصلی خود می داند، استفاده عاقلانه از منابع طبیعی و امکانات خدادادی را در راه نیل به هدف مقدس خویش، مورد تاکید قرار داده است.

/ 0 نظر / 34 بازدید