روش صحبت با مشتریان

ارتباط با مشتری یکی از مهم ترین اهداف ایجاد رابطه قوی و بدست آوردن رضایت آنان از خدمات ارائه شده توسط شرکت می باشد،در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان  سعی می شود از تمام پتانسیل های موجود هر مشتری بهترین استفاده صورت گیرد، زیرا هزینه بدست آوردن مشتری جدید بیشتر از هزینه جلب رضایت مشتری موجود و استفاده از این پتانسیل است.حال چگونه با مشتریان خود صحبت کنید:

از ته دل و از روی باور به مشتری اطلاع رسانی کنید و با وی مذاکره نمایید. مثلا شما اگر بخواهید در مورد پدر و مادرتان صحبت کنید، خب بدیهی است که به آنچه می گویید باور عمیق دارید؛ حال آیا خودتان هم می توانید به محصولی که می خواهید بفروشید، باور عمیق داشته باشید؟

  - سعی نکنید در مقابل انتقادات به جای مشتری، موضع بگیرید؛ بلکه حق را به او بدهید و مشکل یا انتقاد را قبول کنید

. - صادقانه سخن بگویید؛ همانطور که عرض کردم، از روی باور و البته صادقانه، راست و درست و با پرهیز شدیدا ازدروغ و بزرگیی نمایید در مورد رقبا، نزد مشتری، با احترام سخن بگویید؛ یقیناّ معایب و نواقصی که برای یک شرکت بیمه دیگر یا فروشنده دیگر یا محصول دیگر بر می شمارید، متوجه خودتان نیز هست

 - علاوه بر صحبت و سخن، سعی کنید به اشکال دیگر نیز اعتماد مشتری را جلب کنید

 - سعی کنید با عواملی مانند علم، تحصیل، ثروت، موقعیت، اصالت خانوادگی، موقعیت اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، شخصیت فیزیکی و محتوایی، و... اهمیت و موقعیت خود را نزد مشتریان بالا ببرید.

طرز صحبت با مشتری خیلی  مهم تر از سخنرانی و ویزیت است. عملا شما با این کار، به طور غیر مستقیم، ویزیت کرده اید و مشتری های عمده و گروهی جذب می کنید.

/ 0 نظر / 12 بازدید