به نظر شما، تجارت الکترونیک به غلط در ایران رشد کرده است؟

مدت کمی نیست که کلمه زیبا و شکیل تجارت الکترونیک را در کشور خودمون می‌شونیم و هر روز و هر شب در اخبار می‌بینیم و در واقعیت کمتر مشاهده می‌کنیم.

به واقع تجارت الکترونیک چیست؟
شاید من نوعی و شما نوعی تعریف متفاوتی از این نوع تجارت داشته باشیم. ولی هر تعریفی که داریم نشاءت گرفته شده از القاعات و ترویج فرهنگ‌هایی است که جامعه و ارگان‌های مسئول به ما ارائه داده‌اند.

به گمانم یکی از تعریف‌های خوبی که می‌توان در استفاده عمومی جامعه شنید این جمله باشه:

کسب و کار فعالی که توسط ابزارهای اللکترونیک، هوشمند گردیده و بدون محدودیت زمان و مکان به بقای خود در دنیای الکترونیک و غیر الکترونیک بپردازد.

اما وقتی به همین جمله ساده هم نگاه میکنیم در کشور عزیزمان خیلی از موارد این جمله یا رعایت نشده یا به درستی اجرا نمی‌شود.

متاسفانه گذشته از فعالیت‌های غیر فعال که می‌توان احتکار را یکی از آنها نامید. ابزارهای الکترونیک هم در ایران به درستی وارد نشده و فرهنگ‌سازی لازمه به درستی انجام نشده است. اکثرا تجارت الکترونیک در ایران به استفاده از دستگاه‌های پرداخت پول و یا وبسایت‌های بی امکانات و شکیل شده محدود شده که این قضایا خود باعث ترویج غلط و ناقص این مقوله گردیده است.

به نظر سر منشاء این مشکلات در استفاده از ابزارهایی همچون وبسایت کجاست؟برچسب ها : کسب و کار، وب سایت، تجارت الکترونیک، فرهنگ الکترونیک