نکاتی در مورد خدمات به مشتریان رو در رو

مشتریان شما نیروی حیات کسب و کارتان هستند. بدون آنها، سرمایه گذاری کسب و کار کوچک شما تبدیل به توقف صدایی ناهنجار میشود. در بسیاری از موارد این کارمند تازه کار و پایین رتبه است که با مشتریان شما، مردمی که با شرکت شما برخورد دارند، ملاقات میکند، این ارتباط رو در رو  اگر انتظار دارید مشتریتان به معامله با شما ادامه دهد،  باید تجربه ای مثبت بوده باشد.

 لبخند بزنید!

نویسنده آمریکایی Max Eastman میگوید : "لبخند خوشامدگویی ای نامتناهیست."  و  این لبخندیست که مشتریانتان برای استقبال شدن با آن، هنگامی که به مکان کسب و کار شما وارد میشوند، مستحق هستند. برای کار کردن با مشتریها تنها کارکنان مشتاق و دوستانه را استخدام کنیدَ، کارمندانی را که برای فرهنگ سازمانیتان صحیح نمیباشد جا به جا یا عذل کنید.

بشنوید!

هنگامی که درخواستی ترتیب داده یا سفارشی گرفته میشود، کارمندان شما باید آنچه را که مشتری میخواهد بشنود و آن درخواست را بدون نقص انجام دهد. گاهی اوقات این به آن معناست که پاسخ خود را برای تامین یک نیاز خاص، جلب رضایت درخواستی ویژه برای بدست آوردن مشتری ای راضی، خیاطی کنید.

جوابگو باشید!

کارکنان شما چگونه به شکایات رسیدگی میکنند؟ آیا آنها واقعا با یک گوش برای حل کردن مسئله میشنوند؟ یا آنها بی اعتنا و دنبال راهی برای طفره رفتن از مشتری هستند. ممکن است شما قادر به پاسخگویی به تمام نیازهای مشتری نباشید، اما قطعا تمام نیازهای مشتری باید با آن احترامی که استحقاقش را دارد، فراهم شود. به کارمندانتان این اختیار را بدهید که تمام مسائل کوچک را در بین خود حل کنند.

خوشرویی!

مهم نیست چقدر مشتری سختگیری ممکن است باشد، کارکنان شما باید در همه حال خوشرویی نشان دهند. کارمند خود را در زمینه چگونگی اینکه به بهترین وجه به حل یک مسئله، شامل به میان آوردن یک عضو ارشد تیم یا مدیر برای کمک به تصمیم گیری در مورد مسئله بپردازد، آموزش دهید در مورد مسئله به طور سریع توسط ارائه همفکری به مشتری درحالیکه به حمایت از کارمندانتان ادامه میدهید هنگامیکه با یک راه حلی رضایتبخش میایید، تصمیم گیری کنید.

 هدیه!

مشتریان ناراضی و همچنین مشتریان راضی و وفادار اگر شما چیزی را فراتر از آنچه که آنها انتظارش را دارند، فراهم کنید خدمات خوب شما را به مشتری یاداور خواهند شد. اگر رستورانی را اداره میکنید، برای جلب رضایت مشتری دسری مجانی ارائه دهید. اگر مدیر دفتری که تامین کننده فروشگاه است هستید، سفارش را شبانه بدون قیمت اضافی به مشتری حمل کنید. گاهی اوقات این ژست کوچک، تلاشهای جذاب و خلع صلاح کردن قسمتی از خود برای نشان دادن به کسی که به او اهمیت میدهید است، که به مشتریانتان نشان میدهد که قدر آنها را میدانید.برچسب ها : کسب و کار، مشتریان، سرمایه گذاری