استقامت

پاداش کسانی که استقامت می ورزند بسیار بیشتر از رنجی است که باید پیش از رسیدن به موفقیت تحمل کنند

تد.دابلیو.انگسترومبرچسب ها : استقامت، پاداش

تداوم و پشتکار

کاری نیست که با پشتکار و مهارت نتوان از پس آن برآمد. کارهای بزرگ بازور و قدرت انجام نمیشود بلکه با استقامت و پشتکار به ثمر میرسد.

 

جانسونبرچسب ها : پشتکار، مهارت، استقامت

جاده موفقیت

جاده ی موفقیت سر راست نیست
پیچی وجود دارد به نام شکست
دور برگردانی به نام سردر گمی
سرعت گیر هایی بنام دوستان
چراغ قرمز هایی بنام دشمنان
چراغ احتیاط هایی بنام خانواده
تایر های پنچری خواهید داشت به نام شغل
اما اگر یدکی بنام عزم داشته باشید
موتوری به نام استقامت
و راننده ای بنام خدا


برچسب ها : موفقیت، عزم، استقامت، کسب و کار