استقامت

پاداش کسانی که استقامت می ورزند بسیار بیشتر از رنجی است که باید پیش از رسیدن به موفقیت تحمل کنند

تد.دابلیو.انگسترومبرچسب ها : استقامت، پاداش