اهمیت به مشتری بسیار مهم است!

هر کاری که هدفی داشته باشد. دلایل جدیدی برای پیشرفت در کسب و کار را به وجود می آورند.

هدف از کسب و کار در دنیای مجازی، پیدا کردن مشتری و نگه داشتن اوست .خیلی از مدیران و افراد بر این باورند که مشتری مثل اسکناسی است که میتواند هر لحظه بیشتر شود. و به سود نهایی کارشان فکر میکند این عامل خود باعث پایین آمدن سطح کیفت کار و نارضایتی مشتریان و در نهایت از دست دادن آنها میشود.

این در حالی است که بسیاری از افراد موفق در سراسر دنیا همواره بیشترین درآمد خود را صرف جذب مشتری و جلب رضایت آنها میکنند.پس مهم  ترین عامل برای موفقیت در کسب و کار "رضایت مشتری" است . هر چه مشتری های خود را با ارائه دادن چیزی که میخواهد و به آن نیاز دارد و به قیمتی که مایل به پرداخت آن باشد بهتر و بیشتر راضی کنید آنها بیشتر از شما خرید میکنند و شما را به دوستانشان توصیه میکنند. بنابراین به دست آوردن رضایت مشتری باید کانون تمام فعالیت های کاری شما باشد.

و این را همیشه به یاد داشته باشید که مشتریان ثابت هستند که میتوانند شما را در زمان رویارویی با بحران نجات دهند.برچسب ها : کسب و کار، مشتری